Sa rëndësi kanë të drejtat e njëriut në një shoqëri embrionike si kjo e jona?

perspektiva4youth